28 září, 2023
  • 1:17 pm Jak Začít s Obchodováním Akcií: Podrobný Průvodce
  • 1:14 pm Nejlepší obchodní strategie pro rok 2023: Komplexní a vhledný průvodce
  • 11:20 am Asian Stock Trading Sessions – Everything You Have To Know
  • 9:04 pm Value creation in Private Equity
  • 9:00 pm Škola investování 2: Kapitálový trh a burza

Ve středu večer proběhla na půdě Vysoké školy ekonomické v pořadí první panelová diskuze zimního semestru v rámci Klubu Investorů. Naše pozvání přijal pan Robert Chmelař, ředitel společnosti Mid Europa, největší Private Equity firmy se zaměřením na buyouty ve střední Evropě. Diskuze se rovněž zúčastníl pan Jiří Beneš, partner ve společnosti 3TS Capital Partners, což je jeden z předních private equity a venture capitals fondů. Pozvání přijal partner ve společnosti ARX Equity partners, nezávislá investiční společnosti do private equity, pan Michal Aron.

Celou panelovou diskuzí provázela moderátorka Silke Horáková, výkonná ředitelka ve společnosti The Czech Private Equity and Venture Capitals Association.

Diskuze se zabývala především tím, jaká jsou kritéria pro výběr investic a jak se stanovuje jejich cena. Začátek diskuze začal představením každého z hostů a jak se dostali ke svému nynějšímu oboru. Například pan Chmělař začínal svou kariéru v investiční bance. Do oboru private equity se dostal díky tomu, že jako jediný hovořil česky a vyhovoval svými koníčky – horolezectví, a díky pilotnímu průkazu. Sám to považuje za náhodu. Samozřejmě řečeno s nadsázkou.

Diskuze pokračovala představením společností, jak vybírají své investice.

Pan Aron se svou společností investují do těch zaběhlejších, s určitou tradicí. Především se zabývají majoritními podíly, avšak nikdy nebývají 100% akcionářem, což se dle jeho názoru osvědčuje jako vítězná formule.

Pan Chmelař na druhou stranu tvrdí,  že je potřeba být v segmentu kreativní. Ikdyž je strategie stejná, každá z investic se od sebe liší.

Společnost pana Beneše preferuje, jako pan Aron, společnosti s tradicí. Zpravidla podporují pouze růst sloužící k budoucímu rozvoji. Jedná se tedy o aktivní využití, ne odkup. Jeho investice se nacházi v minoritních podílech.

Poté následovala otázka položena paní Horákovou, jak se vybírají investice?

Pan Aron zmínil, že mají ročně zhruba 150 příležitostí splňující kritéria. Z nichž jsou vybrány pouze dvě, které se realizují. Co se týče hlavních kritérií, podstatnou roli hraje velikost trhu, v jakém společnost podniká, zda roste. Důležitý faktor je také ten, zda je společnost dlouhodobě udržitelná na vedoucí pozici ve svém oboru. Samozřejmě se berou ohledy na to, zda je schopna produkovat cashflow. Sám pan Aron to nazývá jako učebnicový příklad. Avšak základním parametrem je vsázet na dobrý management.

Na druhou stranu portfolio společnosti pana Beneše je poněkud agresivnější. V reálu se může jednat až o polovinu odpisů, kde se průměrná částka investice pohybuje mezi 6-8 miliony euro. Hlavní strategií je obsazení místního trhu a aplikace na mezinárodních trzích. Tvrdí, že pokud se aplikuje určitý vyzkoušený model, riziko je mnohem nižší.

Panelovou diskuzi dale rozvíjelo téma, jak se vlastně stanovuje cena?

Postup pana Arona je takový, že se aplikuje očekávaný zisk vlastníků do plánu. Jde o porovnání možností na trhu, zda se vyplatí, pokud není výhodnější investovat jinam.

Co se týče pana Beneše, ten dodává, že ikdyž doslova nasypou peníze do firmy, zisk je na nule, jelikož je společnost na vzestupu. Jedná se převážně o odhad, jak by mohla  firma v budoucnu vypadat. Hlavní roli hraje smlouvání s protistranou, jelikož nemají mnoho výstupních dat k dispozici. Avšak dodává, že lze používat určitá srovnání v jednotlivých segmentech.

Všichni zúčastnění se shodli na tom, že vše záleží o načasování a momentální situaci na trhu.

Paní Silke Horáková položila další otázku, jak se daří nastavovat podmínky pro vlastníky, zakladatele?

Slova se ujal pan Chmelař, který říkal, že pokud se jedná o minoritní podíly, následuje tvrdé vyjednávání, jaká rozhodnutí spadají do těch společných.

Problem nastává tehdy, pokud dojde ke střetu, jelikož se poté neřeší problémy ve společnosti, ale lidské.

Pan Aron souhlasí, že lidský element hraje velkou roli. V našich partnerstvích zaleží na dobrém výběru manažerského týmu. S nadsázkou tvrdí, že existuje pravidlo, čím méně mluvíte s managementem, tím lépe. Dále dodává, že důležité je mít právo vyměnit management, pokud dochází ke konfliktům, aby nedocházelo k pasivní účasti na společnosti. Pan Beneš dodává, že je důležité mít právo i v minoritních podílech určité věci doslova zablokovat, pokud by docházelo ke střetu zájmů.

V samém konci diskuze následoval prostor na dotazy. Posluchače zajímalo, jaký process provádí rozhodování, zda skupinové či individuální.

Slova se ujal pan Aron, který říká, že u nich dochází ke kolektivnímu rozhodování a tvrdí, že je potřeba se na investici dívat tak, zda bychom investovali my sami, pokud by to byly naše peníze.

Načež pan Beneš dodává, že důležitou roli hraje disciplína a připravenost k zamítnutí investice do poslední chvíle. Z dalších dotazů, které padly, bylo, jak probíhá informování o vývoji.

Všichni hosté se shodli na tom, že je potřeba pravidelný kontakt s investory, jelikož jsou převážně externí a tudíž mají zájem o aktuálním dění.

Jak se zlepšovat v investování do akcií

Další přednáška Klubu Investorů je tady! Těšit se můžeme na portfolio manažera Matěje Turka ze společnosti Meridon Funds. Držitel titulu CFA, tedy nejprestižnějšího titulu v oblasti investičního poradenství, se posluchačům svěří, jak obtížné je spravovat portfolio.
Sledujte všechny události i na našem webu zde.