28 září, 2023
  • 1:17 pm Jak Začít s Obchodováním Akcií: Podrobný Průvodce
  • 1:14 pm Nejlepší obchodní strategie pro rok 2023: Komplexní a vhledný průvodce
  • 11:20 am Asian Stock Trading Sessions – Everything You Have To Know
  • 9:04 pm Value creation in Private Equity
  • 9:00 pm Škola investování 2: Kapitálový trh a burza

Poslední letošní přednášku Klubu Investorů Brno jsme mohli vyslechnout na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Na pozvání přijel pan Ján Hájek, manažer úspěšného českého fondu Top Stocks a držitel prestižního titulu CFA, který ukázal, jak a kde hledat úspěšné růstové příběhy.

Poslední letošní přednášku Klubu Investorů Brno jsme mohli vyslechnout na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity. Na pozvání přijel pan Ján Hájek, manažer úspěšného českého fondu Top Stocks a držitel prestižního titulu CFA, který ukázal, jak a kde hledat úspěšné růstové příběhy.

Na úvod nám pan Hájek promítl krátký rozbor nejpoužívanějších ukazatelů při investování: EPS neboli zisk na akcii a valuaci (PE), která odráží to, co si investoři o společnosti myslí. Součin EPS a valuace poté dávají kurz akcie. Smyslem investice je najít dobrou společnost v době, kdy se k ní trh staví skepticky, avšak pan Hájek upozornil na to, že dle něj je snadnější najít kvalitní společnost (neboli takovou, u které roste ziskovost), než zjišťovat sentiment trhu, který je odražen v ukazateli valuace.

Posluchačům byla představena kniha Philipa Fishera „Common Stocks and Uncommon Profits“ (

má společnost dostatečný prostor pro rozlet? (podle něj jedno z nejdůležitějších kritérií)
má schopnost navázat na úspěch produktů další řadou?
investuje prostředky do nových produktů?
je podporován prodej?
má společnost dostatečnou ziskovou marži a vysoké Cash Flow?
rostou marže společnosti v čase?
jaký je obrat zaměstnanců? (vysoký obvykle indikuje nesrovnalosti ve firmě)
jaký je obrat manažerů?
má management dostatečnou hloubku?
má společnost dostatečný přehled o nákladech?
co dělá společnost výjimečnou?
zaměřuje se společnost na dlouhodobý růst, as opposed to kvartální výsledky?
potřebuje společnost externí financování?
je management dostatečně otevřený, či se vymlouvá a skrývá informace? (velmi důležitý ukazatel)

Hned poté pan Hájek shrnul, na co by se investor zaměřovat naopak neměl:

Nemá smysl příliš diverzifikovat; dle pana Hájka je dostatečný počet 20-25 společností, ovšem neměly by mít mnoho společného
Nenásledovat dav, pro úspěšné investování je třeba vidět dále, než zbytek trhu
Valuace není tolik důležitá, nemá příliš velkou cenu řešit, zda danou akcii koupit dříve nebo později
Vysoká valuace neznamená, že společnost nemůže nadále růst
Dobrá prezentace společnosti nezaručuje, že investice do ní bude úspěšná

Pan Hájek také poradil, jak postupovat při analýze společnosti: Snažit se svou hypotézu vyvrátit, nedívat se jen na náš příběh.

Další část přednášky zabraly ukázky konkrétních společností a investic. První přišla na řadu společnost Dell, kdy investor mohl pro roční výnos 13% v roce 1989 zaplatit až 37 násobek tehdejšího kurzu. Následoval příklad investice Warrena Buffetta do Washington Post. Od roku 1973 do roku 2008 společnost průměrně ročně rostla o 9,2%!

Na společnosti McDonald’s pan Hájek předvedl, jak může kvalitní firma růst a překonávat obtíže. V roce 1980 byl kurz společnosti méně než dolar, v roce 2014 se již obchodovala za 97 dolarů (což znamená průměrný růst 14% ročně po dobu 30 let). Vývoj nebyl bez překážek – v roce 2002 nastala krize způsobená přílišnou expanzí (pobočky se začaly „požírat“ navzájem). Avšak společnost provedla úspěšnou restrukturalizaci spočívající zejména ve snížení nákladů, čímž dokázala nastartovat novou růstovou fázi trvající dodnes. Další prezentovaná firma, Starbucks, si v minulosti prošla podobným příběhem.

Nechyběly ani příklady investic, které jsou v přímo v portfoliu Top Stocks. Texas Roadhouse je americký steakhouse, který dělá pouze večeře a výhradně z čerstvých surovin. Na grafech pan Hájek ukázal, že tržby nově otevřených restaurací Texas Roadhouse stále stoupají a překonávají tržby starých. Tato skutečnost indikuje, že tržní potenciál společnosti ještě nebyl naplněn.

Jako poslední byla prezentována společnost Limited Brands, pod kterou spadá známá značka dámského spodního prádla Victoria’s Secret. Akcie této společnosti pan Hájek nakoupil 21. listopadu roku 2007 (se špatným časováním, neboť poté následoval propad kurzu). Existovaly však určité obavy o budoucnosti společnosti: Neúspěšné otevření třetího distribučního skladu a růst konkurence. Problém s distribučním skladem se managementu podařilo vyřešit a většina konkurence nepřežila nadcházející krizi roku 2008. Co naopak kladně zaujalo, byla expanze do Evropy, díky které nadále pokračuje růst společnosti. Navzdory nešikovnému časování nákupu akcie vyrostla z původních 17 dolarů na dnešních téměř 100 dolarů za akcii. Dle vlastních slov pana Hájka je to jedna z jeho nejúspěšnějších investic.

Poté se mohli posluchači již klasicky těšit na diskuzi. Otázky směřovaly hlavně ke konkrétním společnostem, zdali jsou v Hájkově portfoliu nebo jestli do nich plánuje investovat. Řeč přišla např. na Microsoft, Amazon, Google, IBM, Microsoft.

Na závěr přednášející shrnul své zaměstnání: „Je to pěkná profese, nebudete se nudit, ale ne vše se povede, potkáte se se zajímavými lidmi.“

Co očekávat v budoucnu?

Připravili jsme si pro vás další přednášky a workshopy, které si nenechte ujít. Letos se s vámi za KI Brno loučíme, děkujeme za účast na našich akcích a těšíme se na vás v následujícím roce.

Sledujte všechny události i na našem webu zde.